Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

43-470 Istebna 68

Kordynator projektu:
Lucyna Ligocka - Kohut

ligockakohut@gmail.com
tel.: 33 855 62 08